Aplikácia pre WEB

Aplikácia pre WEB je zadarmo a archivuje logy 1 rok.
GSM zvolávací systém pre dobrovoľných hasičov je možné po zaregistrovaní na WEB stránke monitorovať cez internetový prehliadač na počítači, tablete, alebo mobilnom telefóne. 

Alarmy zobrazujú:

  •      Dátum a čas udalosti, alebo alarmu.
  •      Odosielateľa udalosti, alebo alarmu. Napríklad Device.
  •      Označenie udalosti alebo alarmu. Napríklad Koniec alarmu, Test sireny ...
  •      Presnejší popis udalosti alebo alarmu.
  •      Telefónne číslo z ktorého bol aktivovaný alarm.